Dagens Media | ”Jag har varit dopad i ett decennium”

  • In the press ↗
  • Alexander Niléhn
  • March 27, 2018

Fyra år har gått sedan BBH riktade sina blickar mot Sverige. Den svenska mobilbyrån Monterosa köptes upp och fick namnet BBH Stockholm. Det nya kontoret skulle bli den digitala specialisten för det globala byrånätverket.

Dagens Media | ”Jag har varit dopad i ett decennium”